Władze

Art. 5. [Namiestnik i Rada Koronna]

 1. Namiestnik prowincji z woli obywateli Starosarmacji władzę w niej sprawuje dekrety wydając.
 2. Namiestnika podczas obrad Sejmik wybiera na czas trzech miesięcy spośród szlachty i arystokracji Starosarmację zamieszkującej, za przyzwoleniem bezwzględnej większości zebranych.
 3. Jeśli Namiestnik Starosarmację opuści lub czynu nieprzystojnego się dopuści, obywatele Starosarmacji mogą Sejmik ekstraordynaryjny zwołać jako w artykule czwartym stoi i na obradach kandydaturę nowego Namiestnika przedstawić. Poprzeć go musi jedna z dwóch części obecnych na obradach, w przeciwnym razie Namiestnika pro tempore Książę powołać zmuszon, do czasu zwołania zwyczajowego Sejmiku.
 4. Namiestnik dla skutecznego władania Starosarmacją powołuje ministrów wedle swego upodobania, którzy wszyscy pospołu Radę Koronną tworzą.
 5. Namiestnik i ministrowie jego dla spraw pomniejszych urzędników powoływać i odwoływać mogą.

 

źródło: Konstytucja Starosarmacji z duia 14 kwietnia 2016 r.

Namiestnik

Kadencja Namiestnika Starosarmacji trwa 3 miesiące. Namiestnikiem  Starosarmacji, z woli obywateli zebranych na Sejmiku Koronnym w miesiącu lipcu 2016 r. został, w dniu 24 lipca: Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser.

Rada Koronna

Kadencja Rady Koronnej trwa 3 miesiące. Powołuje ją Namiestnik. Obecnie w skład Rady Koronnej wchodzą:

 1. Michał Franciszek Lisowicz jako Minister Finansów,
 2. Alfred Fabian von Tehen-Dżek jako Minister Propagandy,
 3. Prokrust Zombiakov jako Minister Spraw Wewnętrznych oraz Naczelnik Pustkowi Gellonii
 4. Krzysztof Czuguł-Chan jako Minister Gospodarki

Sejmik Koronny

To organ zwoływany przez Jego Książęcą Mość raz na trzy miesiące. Umocowany jest w Konstytucji Starosarmacji z dnia 14 kwietnia 2016 r. w artykule 4. Do jego najważniejszych kompetencji należy:

 • wybór Namiestnika Starosarmacji
 • uchwalanie i zmiana Konstytucji Starosarmacji
 • wydaje zgodę na wykreślenie obywatela Starosarmacji z Rejestru Obywateli (art. 3 ust. 5 Konstytucji Starosarmacji)

Każdy jeden obywatel Starosarmacji wpisany do Rejestru Obywateli w skład Sejmiku wchodzi. Aby zadość prawu uczynić, musi być on aktywnym w rozumieniu przepisów ustawy o obywatelstwie Księstwa, właściwie dla samorządowej funkcji publicznej, w dniu zwołania Sejmiku na obrady.