Podatki w Starosarmacji

Starosarmacja bardzo liberalnie podchodzi do kwestii podatkowych. Nie chcemy i nie trzymamy środków finansowych by trzymać. Nie zbieramy na później.

Podatek od tantiem i żywienia

Obecnie podatki w Starosarmacji kształtują się następująco:

  • 0,0% podatek od tantiem,
  • 0,0% podatek od żywienia.

Podatki prowincjonalne

Ponadto wprowadzone zostały podatki, które będą pobierane raz w miesiącu i bazować będą na stanie rachunków mieszkańców w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego pobór. W myśl dekretu o podatkach i opłatach prowincjonalnych stawki podatkowe kształtują się następująco:

  • 1,0% podatek od środków zgromadzonych na koncie podatnika na ostatni dzień miesiąca, któremu podlega pobór, gdy mieszkaniec jest aktywny w myśl przepisów centralnych,
  • 5,0% podatek od środków zgromadzonych na koncie podatnika na ostatni dzień miesiąca, któremu podlega pobór, gdy mieszkaniec jest nieaktywny w myśl przepisów centralnych.

Opłaty prowincjonalne

Jest jeszcze jedna kategoria opłat prowincjonalnych, która jest związana z posiadanymi na terenie Starosarmacji lennami:

  • 1500 lt — dla płatników, którzy aktywnie, na forum Starosarmacji, prowadzą narrację wokół swego lenna,
  • 3000 lt — dla płatników, którzy aktywnej, na forum Starosarmacji, narracji wokół swego lenna nie prowadzą.