Obywatelstwo Starosarmacji

Rejestr ten, prowadzony w myśl przepisów starosarmackiej Konstytucji przez Namiestnika prowincji, to spis osób, które złożyły ślubowanie i przyjęły obywatelstwo Starosarmacji. Obywatelstwo pozwala na udział w Sejmiku Koronnym, który podejmuje najważniejsze decyzje (wybór Namiestnika, uchwalanie i zmiana Konstytucji). To wyraz związania się z naszym krajem, zobowiązania do budowy go z całych swoich sił.

„Ja, [NN], ślubuję, że jako Obywatel Starosarmacji
wierny Jego Książęcej Mości, Przodkom i wartościom narodu sarmackiego,
zawsze mając na względzie rację stanu i dobro Rzeczpospolitej,
wszelkimi dostępnymi siłami
wspierać będę rozwój mojej prowincji
i jej wzrost na łonie Sarmacji,
a każdy mój czyn
służyć będzie budowie silnego i stabilnego samorządu,
tak dla nas, jak i potomnych”.

Ślubowanie takie może złożyć  każdy, kto jest aktywnym obywatelem Księstwa Sarmacji i zamieszkuje w którymś z miast Starosarmacji minimum dwie niedziele.

Wypełnienie procedury dopisania się do rejestru poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż Przysięgę” umieszczonego pod listą obywateli jest równoznaczne z publicznym złożeniem przysięgi obywatelskiej.

Obywatele Starosarmacji

lp.paszportimię i nazwiskodata przysięgi
1A1685Magnum von Graudenz01.07.2020 r.
2A7599Henryk Leszczyński01.07.2020 r.
3A3199Bartosz von Thorn-Janiczek01.07.2020 r.
4A1217Prokrust Zombiakov19.07.2020 r.
5AB726Krzysztof Hans van der Ice01.11.2020 r.
6AG654Antoni Kacper Burbon-Conti08.11.2020 r.
7AG287Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan29.11.2020 r.
8AG681Albert Jan Maat von Hippogriff29.11.2020 r.
9AG958Piotr vel Bocian01.12.2020 r.
10AH318Henryk von Wattzau07.05.2021 r.

 

Przed jakąkolwiek operacją w tym miejscu musisz dokonać autoryzacji.