Obywatelstwo Starosarmacji

Rejestr ten, prowadzony w myśl przepisów starosarmackiej Konstytucji przez Namiestnika prowincji, to spis osób, które złożyły ślubowanie i przyjęły obywatelstwo Starosarmacji. Obywatelstwo pozwala na udział w Sejmiku Koronnym, który podejmuje najważniejsze decyzje (wybór Namiestnika, uchwalanie i zmiana Konstytucji). To wyraz związania się z naszym krajem, zobowiązania do budowy go z całych swoich sił.

„Ja, [NN], ślubuję, że jako Obywatel Starosarmacji
wierny Jego Książęcej Mości, Przodkom i idei oświeconego monarchofaszyzmu,
zawsze mając na względzie rację stanu i dobro Rzeczpospolitej,
wszelkimi dostępnymi siłami
wspierać będę rozwój mojej prowincji
i jej wzrost na łonie Sarmacji,
a każdy mój czyn
służyć będzie budowie silnego i stabilnego samorządu,
tak dla nas, jak i potomnych”.

Ślubowanie takie może złożyć  każdy, kto jest aktywnym obywatelem Księstwa Sarmacji i zamieszkuje w którymś z miast Starosarmacji minimum dwie niedziele.

Wypełnienie procedury dopisania się do rejestru poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż Przysięgę” umieszczonego pod listą obywateli jest równoznaczne z publicznym złożeniem przysięgi obywatelskiej.

Obywatele Starosarmacji

lp.paszportimię i nazwiskodata przysięgi
1A7782Krzysztof Czuguł-Chan05.10.2019 r.
2AD468Tomasz Ivo Hugo05.10.2019 r.
3A1685Magnum von Graudenz06.10.2019 r.
4A7599Henryk Leszczyński06.10.2019 r.
5A1217Prokrust Zombiakov06.10.2019 r.
6AE569John Rasmusen06.10.2019 r.
7AF820Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser06.10.2019 r.
8AF958Peter West19.10.2019 r.
9AG763Severin von Verwaltung06.11.2019 r.

 

Przed jakąkolwiek operacją w tym miejscu musisz dokonać autoryzacji.