Obywatelstwo Starosarmacji

Rejestr ten, prowadzony w myśl przepisów starosarmackiej Konstytucji przez Namiestnika prowincji, to spis osób, które złożyły ślubowanie i przyjęły obywatelstwo Starosarmacji. Obywatelstwo pozwala na udział w Sejmiku Koronnym, który podejmuje najważniejsze decyzje (wybór Namiestnika, uchwalanie i zmiana Konstytucji). To wyraz związania się z naszym krajem, zobowiązania do budowy go z całych swoich sił.

„Ja, [NN], ślubuję, że jako Obywatel Starosarmacji
wierny Jego Książęcej Mości, Przodkom i idei oświeconego monarchofaszyzmu,
zawsze mając na względzie rację stanu i dobro Rzeczpospolitej,
wszelkimi dostępnymi siłami
wspierać będę rozwój mojej prowincji
i jej wzrost na łonie Sarmacji,
a każdy mój czyn
służyć będzie budowie silnego i stabilnego samorządu,
tak dla nas, jak i potomnych”.

Ślubowanie takie może złożyć  każdy, kto jest aktywnym obywatelem Księstwa Sarmacji i zamieszkuje w którymś z miast Starosarmacji minimum dwie niedziele.

Wypełnienie procedury dopisania się do rejestru poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż Przysięgę” umieszczonego pod listą obywateli jest równoznaczne z publicznym złożeniem przysięgi obywatelskiej.

Obywatele Starosarmacji

lp.paszportimię i nazwiskodata przysięgi
1AD468Tomasz Ivo Hugo02.01.2015 r.
2AF205Tytus Aureliusz-Chojnacki17.06.2015 r.
3A7599Henryk von Thorn-Leszczyński19.06.2015 r.
4A7782Krzysztof Czuguł-Chan25.08.2015 r.
5A1070Zbyszko von Thorn-Broniek22.09.2015 r.
6A2715Mateusz von Thorn-Chojnacki20.08.2016 r.
7AF820Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser11.10.2016 r.
8A8218Paviel von Thorn-Broniek01.01.2017 r.
9AE569John Rasmusen01.03.2017 r.
10AF958Peter West10.07.2017 r.
11A1685Magnum von Graudenz29.10.2017 r.
12A1217Prokrust Zombiakov08.01.2018 r.
13AG760Michał Franciszek Lisewicz25.06.2018 r.
14A5787Simon Peter Liberi06.08.2018 r.
15AC845Nahius Wolfenkopf19.09.2018 r.

 

Przed jakąkolwiek operacją w tym miejscu musisz dokonać autoryzacji.