Lenna w Starosarmacji

Czym jest lenno? Lenno to ziemia honorowa nadana do tytułu. Jest to forma uhonorowania zasłużonych mieszkańców. O takie nadanie może postarać się każdy posiadający tytuł przynajmniej barona obywatel Sarmacki. Stosowny wniosek składa się do Jego Książęcej Mości, który następnie występuje o opinię w sprawie lenna do władz Starosarmacji. Jeśli opinia owa jest pozytywna, i nic nie stoi na przeszkodzie by Książę ziemię nadał. Aby otrzymać lenno w Starosarmacji trzeba jednak spełnić jeszcze następujące warunki:

 1. Nazwa lenna musi być zgodna z charakterem regionu, w którym ma się znajdować lenno.
 2. Lenno nie może znajdować się na obszarze lokacji historycznej (chyba, że chodzi o jej reaktywację).

Oto najaktualniejszy (aktualizacja: 18.08.2017 r.) spis lenn, które są umiejscowione w Starosarmacji. 

 • baronia Przepad — Daniel Łukasz, Przepadnięty Baron [akt nadania]
 • hrabstwo Athos — Matwiej Skarbnikow [akt nadania]
 • baronia Sokołów — Tomasz Sokołowicz-Iwanowicz [akt nadania]
 • hrabstwo Unisławów — Mateusz Chojnacki [akt nadania] [akt zmiany nazwy]
 • hrabstwo Czarnolas — Jakub Bakonyi [akt nadania]
 • hrabstwo Janowiec — Jan via Teutończyk [akt nadania]
 • hrabstwo Nadzieja — Calisto Norvegicus-Chojnacka [akt nadania]
 • baronia Góry Smocze — Tomasz Ivo Hugo [akt nadania]
 • hrabstwo Redutowo — Mikołaj Jan [akt nadania]
 • hrabstwo Punty — Paviel von Thorn-Broniek [akt nadania]
 • hrabstwo Rychtowice — Simon Peter Liberi [akt nadania]
 • hrabstwo Antares — Marek Lipa-Chojnacki [akt nadania]
 • hrabstwo Purpurowy Wicher — Avril von Levengothon [akt nadania]
 • hrabstwo Wilcza Knieja — Krzysztof Czuguł-Chan [akt nadania]
 • hrabstwo Poddębice — Helwetyk Romański [akt nadania]
 • hrabstwo Troja — Krzysztof Janusz de Miria [akt nadania]
 • hrabstwo Sola — Zbyszko von Thorn-Broniek [akt nadania]
 • hrabstwo Anheim — Krzysztof Macak [akt nadania]
 • baronia Szafranowy Targ — Jan Zaorski [akt nadania]
 • baronia Aurelia — Tytus Aureliusz-Chojnacki [akt nadania]
 • hrabstwo Bullace — Albert Felimi-Liderski [akt nadania]
 • baronia Czarci Jar — Sorcha Raven [akt nadania] [akt odebrania]
 • baronia Wieś Czekany — Robert Janusz von Thorn [akt nadania] [akt odebrania]
 • baronia Popowice — Heweliusz Popow-Chojnacki [akt nadania]
 • hrabstwo Różany Ogród — Irminia de Ruth y Thorn [akt nadania]
 • baronia Nakielnica — John Rasmusen [akt nadania]
 • hrabstwo Duppa — Krzysztof Czuguł-Chan [akt nadania]
 • hrabstwo Stara Przystań — Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser [akt nadania]

W przyszłości pojawi się tu także nowa mapka, na której wszystkie lenna, byłe i obecne, będą zaznaczone.